VİRÜSSÜZ HAYAT!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE-1 TARAFLAR

1.1-SATICI

Ünvanı : Virüssüz Hayat Hızlı Dezenfeksiyon Hizmeti
Telefon : 0549 359 59 40
Websitesi : www.virussuzhayat.com
Eposta adresi : info@virussuzhayat.com

1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Telefon:
Eposta adresi:

MADDE-2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.virussuzhayat.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.virussuzhayat.com adresinde yer almaktadır. Virüssüz Hayat Hızlı Dezanfeksiyon Hizmeti  müşterilerinin ev ve iş yerlerine hızla etki eden dezenfeksiyon hizmeti sunmaktadır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2-TESLİMATIN ŞEKLİ VE PLANI

Hizmetin İfa Edileceği Adresi :
Yetkili Kişi :
Fatura Bilgileri :

Hızlı Dezenfeksiyon Hizmetimiz fimamız tarafından www.virussuzhayat.com  adresinden veya ilgili telefon numaralarımız üzerinden sipariş verildikten sonra ALICI ile irtibata geçilerek en geç 2 hafta içerisinde bir randevu günü oluşturulacaktır. Randevu gününde Yetkili Kişinin ifa adresinde bulunması ve Hizmetin İfa Edileceği adresin kullanımına izin vermesi zorunludur. ALICI’nın ya da ALICI tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin Hizmetin İfa Edileceği yeri hizmetin uygulanması için hazırlamaması halinde ve ya izin vermemesi halinde hizmetin ifa edilmiş sayılacağı ALICI tarafından gayrikabili rücu olarak kabul edilmiştir.

3.3 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE-4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.virussuzhayat.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu hizmet, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşta ifa edilir.

4.3) ALICI'nın hizmetin ifasını engelleyecek her türlü davranışı sebebiyle hizmetin ifa edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve bildirimden itibaren 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7) Hizmetin ifası için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Hizmetin ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI hizmet bedeli ile sorumludur.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya salgın hastalık, savaş,deprem,sokağa çıkma yasağı, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE-5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ
ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle ALICI’nın kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE-6 CAYMA HAKKI
ALICI; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa hizmetin ifasından sonra cayma hakkını kullanamayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir.
ALICI, ,ilgili telefon numaraları üzerinden veya internet üzerinden siparişini verdiği hizmetin ifasından evvel cayma hakkını kullanabilir. ALICI sanal ortamlardan alınan siparişin iptalini sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın bu süre geçtikten sonraki cayma hakkını kullanmak isterse geçerli bir nedene dayanmalıdır. ALICI ile SATICI hizmetinin ifasına ilişkin randevu günü kararlaştırmışsalar, ALICI ancak geçerli bir neden ile cayma hakkını kullanabilecektir. ALICI, randevu gününde ve saatinde SATICI’nın hizmetin ifasına hazır bulunduğu sırada cayma hakkını kullanmaktan feragat ettiğini ve hizmet ifa edilip/edilmediğine bakılmaksızın hizmet bedelinin tamamından sorumlu olduğunu yine gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedir.

MADDE-7  YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak  merciilerdir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI: Virüssüz Hayat Dezenfeksiyon Hizmeti
ALICI:
TARİH:

Virüssüz Hayat!

İletişim Bilgileri

Hizmet Bölgelerimiz

İstanbul

Şu an için sadece İstanbul'da hizmet vermekteyiz. Yakında tüm Türkiye!

Çağrı Merkezi

Kurumsal Çağrı Merkezimize 08:30 - 21:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz

E-posta

Posta göndermekten hiç çekinmeyin.